Winkelmand

Voorwaarden winactie like pagina

 1. Winacties worden uitgeschreven door The Shaving Institute onder de handelsnaam The Shaving Institute B.V. (KVK 73230812) gevestigd te Groningen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer jeeen gratis 10ml proefflacon hebt aangevraagd en onze Facebookpagina hebt geliked. Vanaf dat moment maak je één keer kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie en maximaal 1 proefflacon gratis aanvragen.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. Facebook heeft niets te maken met de winacties en wordt dan ook van alles gevrijwaard.
 6. The Shaving Institute wil nadrukkelijk mededelen dat de winnaars van de winactie gerechtigd zijn maximaal 1 (zegge: één) flacon van scheer- en verzorgingslotion te ontvangen.
 7. De looptijd van de actie is: vanaf 14 april 2020 tot 31 december 2020. De winnaar wordt maandelijks bekend gemaakt via Facebook op de eerste dinsdag van de nieuwe maand.
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 9. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 11. The Shaving Institute kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door The Shaving Institute voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door The Shaving Institute.
 15. The Shaving Institute handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met The Shaving Institute B.V., e-mail: info@shavinginstitute.com. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Bekijk hier de disclaimer voor www.theshavinginstitute.com en lees hier onze privacy statement. 

×
Welkom nieuwkomer