Winkelmand

Disclaimer The Shaving Institute B.V.

Besloten Vennootschap The Shaving Institute, met KvK-nummer 73230812, hierna 'The Shaving Institute' wil u hartelijk welkom heten op www.theshavinginstitute.com. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

The Shaving Institute kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door The Shaving Institute zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. The Shaving Institute zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. The Shaving Institute is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door The Shaving Institute verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en The Shaving Institute tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort The Shaving Institute dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@shavinginstitute.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van The Shaving Institute of die van licentiegevers. The Shaving Institute behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@shavinginstitute.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat The Shaving Institute per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het The Shaving Institute weten via info@shavinginstitute.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat The Shaving Institute verplicht is tot enige schadevergoeding.

×
Welkom nieuwkomer