Winkelmand

Voorwaarden winactie

 1. Winacties worden uitgeschreven door The Shaving Institute onder de handelsnaam The Shaving Institute B.V. (KVK 73230812) gevestigd te Groningen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie en maximaal 1 miniatuur bestellen.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. Facebook heeft niets te maken met de winacties en wordt dan ook van alles gevrijwaard.
 6. The Shaving Institute wil nadrukkelijk mededelen dat de winnaars van de winactie gerechtigd zijn maximaal 6 (zegge: zes) flacons van scheer- en verzorgingslotion te ontvangen voor de duur van maximaal 1 (zegge: één) jaar.
 7. De looptijd van de actie is: vanaf 04 december 2019 tot en met 16 december 2019. De winnaars worden bekend gemaakt op 17 december 2019.
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 9. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 11. The Shaving Institute kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. De uitslag wordt naar alle deelnemers per mail bekend gemaakt op 17 december 2019.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door The Shaving Institute voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door The Shaving Institute.
 16. The Shaving Institute handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met The Shaving Institute B.V., e-mail: info@shavinginstitute.com. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Bekijk hier de disclaimer voor www.theshavinginstitute.com en lees hier onze privacy statement. 

×
Welkom nieuwkomer